cross-border journalism

Archive for the ‘Archive’ Category

Blogging: Cross-border effort revealed fraud with EU-money

In Archive, Stories on May 5, 2010 at 1:32 pm

Early May, a bare old industry building turned meeting place in Brussels. Four large tables, about 20-30 journalists and programmers, all staring on their open labtops. Sometimes they talk, pointing to each others screens, often they just work. Loads of coffee, for lunch there are pretty dry sandwiches.

The journalists share fresh data about the beneficiaries of the € 50+ billion annual EU farmsubsidies. They are digging for stories. And they succeed. The most prominent story this day is the one about a Bulgarian minister granting hundreds and hundreds of thousands of Euros in subsidies to his wife and daughter for just that year. Read the rest of this entry »

Slipping through the net

In Archive, Books and reports, Stories on September 16, 2009 at 12:36 pm

In 2009 I analysed the access to information about beneficiaries of EUs fishsubsidies. The subsidies are criticised from various sides, but in large parts of the EU they are hard to access, so decent reporting is difficult.

In spite of the excellent attempt to introduce more openness in the EU by then Commissioner Siim Kallas, transparency did not really improve when it came to fishsubsidies. On the contrary: As data were not held centrally anymore, it was often even more difficult to get them. Read the rest of this entry »

Media lift lid on secret reports on drug side-effects

In Archive, Stories on October 1, 2008 at 6:07 pm

A cooperative research into an upcoming package of EU-laws about side effects of medicines and related issues. Carried out by Joop Bouma from the Netherlands /Trouw, Marleen Teugels from Belgium / Knack and myself from Denmark / Samvirke and published in all three media as well as a summary in the Euobserver.

The key findings questioned the quality of the so called Periodic Safety Update Reports dealing with adverse reactions reported to the authorities. Other findings concerned the lobby activity during the preparation of the new legal package as well as the funding by the pharmaceutical industry of interest groups represented in Brussels.

Some articles are available online:

Trouw 2-10-2008: Slik mijn pil, zegt de farmaceut

Trouw 8-10-2008: Te koop: Europese patiëntenlobby

Trouw 22-10-2008: Verborgen bijwerkingen medicijnen, on the same day Trouw also published the previously secret security reports for a number of medicines: Rapporten bijwerkingen pillen openbaar and Trouw maakt veiligheidsrapporten openbaar

Samvirke 25-9-2008: Læger har for travlt til bivirkninger, Samvirke front page of series.

Our Belgian colleague got a research grant from the Pascal Decroos Fund, where some of the Belgian articles are available as links.

The project was mentioned at the Investigative Report Blog at the Center for Investigative Reporting in California.

GMO potatoe can threaten fight against tuberculosis

In Archive, Stories on May 15, 2008 at 1:15 pm

Gén-kartoffel kan true kampen mod tuberkulose – Tuberkulose er stadig en udbredt sygdom, og den bliver resistent mod flere og flere antibiotika. Nu er der udbrudt strid i EU om en genmanipuleret kartoffel med et antibiotikaresistent gén, skal tillades eller ej. Artikel i Dagbladet Information. Read the rest of this entry »

Hård kritikaf EU-åbenhed

In Archive, Stories on May 4, 2008 at 9:12 am

Article in Danish daily Information quoting criticism against draft new EU transparency rules.

Hård kritikaf EU-åbenhed
‘Vi vil forbedre åbenheden’, siger EU-Kommissionen om et lovforslag, der skal give borgerne bedre oplysninger. Men det passer ikke, tværtimod er det en forringelse, siger en stribe eksperter og organisationer

BRUXELLES – En “opskrift på misbrug”. Så skarpt fordømmer borgerretsforkæmperen Tony Bunyan EU-Kommissionens lovforslag til en ny aktindsigtslov.

“De forbedringer, der er i forslaget, havde vi allerede fået fra EF-Domstolen, de andre ændringer er forringelser – for at sige det i store træk,” lyder vurderingen fra Oluf Jørgensen, professor i mediejura på Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

“Et skridt frem og to tilbage,” mener også European Citizen Action Service i Bruxelles.

EU-Kommissionen der-imod mener, at der er forbedringer på hele linjen.

“Vi forsøger at øge muligheden for almindelige mennesker, så det ikke kun er jurister og lobbyister, der bruger loven,” sagde Kommissionens talsmand Mark Gray i går.

Derfor skal loven reformeres og gøres mere klar og mere effektiv.

“Vort mål er at få mere åbenhed, mere adgang og mere kontakt og forståelse,” siger EU-Kommissionens næstforkvinde, Margot Wallström.

“Borgernes ret til at vide besked er altafgørende i ethvert demokratisk system. Adgang til dokumenter er et afgørende redskab for demokratiet, og nu vil vi forbedre det,” siger hun.

De gode intentioner holder ikke denne gang, mener Tony Bunyan fra britiske Statewatch.

“Kommissionens ændringer og høring tager ikke højde for mange af de grundlæggende spørgsmål, som civilsamfundet og Europa-Parlamentet stiller,” siger han. Særligt når det gælder borgernes ret til at vide, hvad der skal besluttes, inden det bliver besluttet. Det “ville aldrig blive accepteret på nationalt niveau”, mener Bunyan.

Kultursammenstød

Det værste er, mener Bunyan, at der bliver lukket gevaldigt ned for de ting, borgerne kan få adgang til. Simpelthen ved at ændre på, hvad der bliver betragtet som et dokument. Fremover skal kun de dokumenter være dokumenter, der er formelt registreret.

Her handler det om et kultursammenstød mellem nord- og sydeuropæiske traditioner i forvaltningen, har EU-Kommissionens ekspert på området, Marc Maes fra Generalsekretariatet, forklaret i et interview med Information sidste sommer. Mens de nordiske lande, Storbritannien og Irland traditionelt fører journallister over alle dokumenter i forvaltningen, er der i den sydeuropæiske forvaltningstradition kun relativt få dokumenter, der bliver journaliseret – det følger den mere hierarkiske tradition, hvor chefens godkendelse skal til, for at et stykke papir kan blive et formelt dokument.

“I for eksempel Tyskland, Frankrig og Italien eller i institutionerne har medarbejderne det slet ikke i tankerne, at de dokumenter, som de arbejder med, kunne offentliggøres for en videre kreds,” sagde Maes i interviewet sidste sommer.

Oluf Jørgensen er “betænkelig” over for den nye definition. Og så er han meget foruroliget over en ny undtagelse – nemlig alle dokumenter, der vedrører behandling af enkeltsager, når EU-institutioner forvalter.

“Det er en begrænsning, der vil noget,” siger han.

Naturbeskyttelse

Som noget nyt er det skrevet ind i lovforslaget, at der ikke skal være åbenhed, hvis der er fare for, at offentliggørelse vil kunne skade naturen, eksempelvis oplysninger om rugesteder for sjældne fugle. Det er ukendt i Danmark, men kendt i andre lande, siger Oluf Jørgensen.

Blandt åbningerne er især resultater fra to retssager ved EF-Domstolen. Fremover er det tilladt at nævne navne og titler på folk, der optræder i en professionel rolle, og enkelte EU-lande skal ikke kunne blokere offentliggørelse.

Der er i lovforslaget taget højde for den nye traktat, siger Marc Maes. Nu skal den danske regering og dens 26 kolleger træffe beslutning om loven, ligesom Europa-Parlamentet skal stemme om den.

Landet med den skrøbelige identitet

In Archive, Stories on April 14, 2008 at 4:51 pm

The country with the fragile identiy – report about Belgium anno 2008 including interviews with prominent photographer Stefan Vanfleteren, author Pascal Verbeken and journalist Christophe Deborsu. Published in Danish daily Information as part of a series on national identities in times of globalisation and migration. Read the rest of this entry »

Farmsubsidies in Germany – breakthrough in access to information

In Archive on November 7, 2007 at 11:26 am

It was a funny situation, that court meeting in Düsseldorf, where I tried to FOI out the data about EU farm subsidies in the German province of Nordrhein Westfalen – my home province.  The chairing judge, the gentleman from the ministry (my opponent) and myself – who had asked for access to data via the freedom of information law of the province – all originally came from the nearby city of Wuppertal.

During that copurt meeting the ministry reluctantly gave me part of the data, which resulted in a story about large land owners and companies in the province: The largest beneficiaries.

This was an absolute breakthrough in Germany!

I shared the data with Hans-Martin Tillack from the Stern magazine and this resulted in an excellent article about subsidies following the classic “the rich get rich and the poor get poorer“.

And it resulted in a pre-nomination for the prestigious German Henri-Nannen Award. But that’s another story.

Kulturkamp blandt bureaukraterne

In Archive, Stories on August 13, 2007 at 9:06 am

In an interview with Danish daily Information an EU-official specialised in access to documents explains, how difficult it is to introduce transparency in the EU institutions, and how officials feel about requests from journalists.

Kulturkamp blandt bureaukraterne

For snart seks år siden fik EU en lov om åbenhed i forvaltningen. Der blev presset på fra de nordiske lande, der råbte på demokrati. Men loven har medført et kultursammenstød i EU’s institutioner, for forvaltningskulturerne er vidt forskellige. Nu skal den reformeres – og for nogle er al den åbenhed simpelthen provokerende

BRUXELLES – Kan det virkelig passe, at en mangeårig medarbejder i kemiindustrien får et job i EU-Kommissionen for at skrive en lov, der skal kontrollere netop kemiindustrien? Og kan det virkelig passe, top-embedsmænd på området forlader Kommissionen efter årtier som tjenestemænd for straks at blive lobbyister på det samme område?

Nej, selvfølgelig skal lobbyisters navne da ikke holdes hemmeligt! Det mener den hollandske forening Corporate Europe Observatory, CEO, der i årevis har fulgt industriens lobbyister og deres indflydelse i Bruxelles. Og for ganske nyligt har de fået opbakning fra den Europæiske Ombudsmand i deres krav om offentliggørelse af navne på lobbyister og embedsmænd.

“Det er vigtigt at kende deres navne, ellers kan man ikke følge op på, hvad de laver. Det er helt afgørende for at beskrive lobbyverdenen,” siger Erik Wesselius fra CEO.

Også sagen om navne på medarbejdere i Kommissionen, der stammer fra en Greenpeace-rapport om lobbyisme om kemilovgivning, ligger nu på ombudsmandens bord.

Navne frem

Bag striden om navne på lobbyister og andre gemmer sig en langt større debat: Åbenheden i EU. De forskellige klager og Ombudsmandens kommentarer bygger på en strid om, hvor stramt beskyttelsen af privatlivets fred skal fortolkes. Og det er blot et af mange punkter, hvor den forholdsvis unge EU-aktindsigtslov langtfra har fundet sit rette leje.

Men der er en del, der engagerer sig på begge sider af striden – både for mere og for mindre åbenhed. Det viser høringssvarene på en række overvejelser, Kommissionen offentliggjorde i en grønbog i april.

Miljøorganisationer og eksempelvis journalister foreslår, at navne på lobbyister og andre som hovedregel ikke må holdes hemmelige, når folk optræder professionelt. Derimod slår især industrien på, at det er en menneskeret for dem, at deres navne bliver holdt hemmeligt, også hvis de optræder som repræsentanter for en organisation eller for industrien.

Den tyske kemiindustri kræver, at det helt skal udelukkes, at personer kan genkendes, mens den europæiske kemiindustris forening og foreninger for biotekindustrien fremhæver, at personbeskyttelse er en menneskeret, at ansatte fra industrien er blevet angrebet af ekstremister, og at hemmeligholdelsen derfor er absolut nødvendigt.

Det er hverken den Europæiske Ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, eller for den sags skyld den europæiske dataombudsmand, Peter Hustinx, enige i. Afklaring af loven – som Kommissionen foreslår det – er der slet ikke behov for, mener Diamandouros. Spørgsmålet er nemlig afklaret af dataombudsmanden.

“Problemet er, at Kommissionen ikke accepterer, hvad han har sagt om emnet,” skriver ombudsmanden i sit høringssvar.

Men Kommissionen frygter alligevel at komme i clinch med databeskyttelsen.

“Vores vanskelighed er, at der er to love på området, og de passer ikke særlig godt til hinanden,” siger Marc Maes, som er manden, der har skrevet grønbogen om aktindsigt, og som også i det daglige er ansvarlig for at træffe afgørelser på forespørgsler.

“Nogle lande er meget restriktive, Tyskland, Frankrig, Spanien, mens de nordiske lande og Storbritannien er mere afslappet, også EU’s dataombudsmand, Hustinx, er meget afslappet,” siger han.

Personligt mener Maes, at visse følsomme områder skal undtages, såsom kampen mod korruption, hvor aktindsigt kan udsætte folk for pres.

“Men offentligheden skal kunne se, hvem der rådgiver Kommissionen,” siger Maes i et interview med Information.

Aktindsigts-aktivisme

Akademikere, advokater, industrien og interesseorganisationer udgør langt størstedelen af dem, der bruger loven. Journalister er kun en lille gruppe – selv om de selvfølgelig kan være blandt de 10-20 procent af ansøgerne, der ikke angiver deres baggrund.

Både blandt journalister og interesseorganisationer kan man dog finde en aktindsigts-aktivisme: De søger målrettet, og de følger sagerne op til ombudsmanden, hvor en fjerdedel af klagerne handler om manglende åbenhed.

Flere europæiske foreninger er storbrugere af aktindsigt, en af dem er den britiske borgerrettighedsorganisation Statewatch. Statewatch får regelmæssigt dokumenter om EU’s aktiviteter på rets- og justitsområdet, som bliver offentliggjort på foreningens webside og udgør en særdeles brugbar ressource.

Men Statewatch er også en aktindsigts-aktivist, der holder eksempelvis Kommissionen i ørerne, når den ikke lever op til aktindsigtslovens krav.

“Den Europæiske Kommission er ikke hævet over loven,” siger Statewatchs direktør, Tony Bunyan, der har sendt en klage til EU-ombudsmanden, fordi Kommissionen ikke offentliggør sine journal-lister, som den skal.

Også journalisterne har blandet sig i debatten. Ni foreninger af undersøgende journalister i forskellige lande er gået sammen om et svar til Kommissionen. De frygter især, at Kommissionen vil lukke ned for adgang til de oplysninger, der ligger i databaser – det har der nemlig været problemer med. Eksempelvis nægter Kommissionen at udlevere oversigten over, hvem der modtager EU’s landbrugsstøtte-milliarder til Information, fordi oplysningerne ikke kan hentes ud ved en ‘routine-operation’ – en formulering, som Kommissionen nu gerne vil have ophøjet til lov.

Kultur i praksis

Også andre erfaringer fra aktindsigtslovens første år vil Kommissionen gerne se på og måske ophøje til lov, eksempelvis yderligere værn mod store ansøgninger.

Marc Maes nævner et eksempel, hvor en producent af pesticider forsøgte at lamme arbejdet i en afdeling af Kommissionen, der var i gang med at udarbejde en liste over stoffer, der skulle forbydes – en liste, der skulle være færdig inden en bestemt dato.

“Nogle afdelinger føler sig nærmest invaderet,” siger Maes.

Når den slags overvejelser skal blive til lov, bliver beslutningen en balancegang – for der kunne jo være reel interesse i at sende store ansøgninger, og det er stort set umuligt at formulere en klar definition.

“Men det er altså bekymringer, der bliver nævnt i institutionerne,” siger Marc Maes, der til dagligt også behandler afviste klager i Kommissionen.

Bekymringerne – og åbenheden – er vidt forskellig inden for EU-forvaltningen.

“Miljøområdet er et eksempel på et generaldirektorat (afdeling af Kommissionen, red.), der er mere åbent end andre,” siger Marc Maes. “Men det afhænger både af afdelingen og af emnet.”

Et andet internt problem er ressourcerne. I praksis har Kommissionen ofte ikke medarbejdere nok til at tage sig af aktindsigten oven i den daglige administration, især når kun få, specialiserede medarbejdere i det hele taget er i stand til at vurdere en ansøgning.

Det er velkendt, at nogle lande uddanner deres embedsmænd til at beskytte forvaltningens dokumenter mod åbenhed, mens andre uddanner dem til en åben forvaltning med aktindsigt.

Men der er endnu en forskel i forvaltningskulturerne i Europa: Journaliseringen. Mens de nordiske lande, Storbritannien og Irland traditionelt fører journal-lister over alle dokumenter i forvaltningen, så er der i den sydeuropæiske forvaltningstradition kun relativt få, endelige dokumenter, der bliver journaliseret, forklarer Maes. Kommissionen har været i en omstillingsproces i de seneste syv-otte år.

“Det vil gøre det lettere med åbenheden. Du skal første have dokumentet, og så kan det lægges online,” siger Marc Maes.

Og det med at have en tradition for åbenhed?

“Der er forskellige forvaltningstraditioner i Europa. Dokumenter her (i EU-institutionerne, red.) er ikke udformet på en måde, at de ville være passende for en bredere offentlighed – i modsætning til Skandinavien,” siger Maes.

“Det skygger tilbage på administrationen. I Tyskland, Frankrig, Italien for eksempel eller i institutionerne har medarbejderne det slet ikke i tankerne, at de dokumenter, som de arbejder med, kunne offentliggøres for en videre kreds.”

Derfor er det ikke nok bare at offentliggøre dokumenterne.

“For den ene eller den anden kultur påvirker selvfølgelig arbejdsmetoderne,” forklarer Maes. “Det tager tid at gå væk fra hemmeligheden, men det er den retning, forvaltningen bevæger sig. Blot det at tage beslutningen, ændrer indstillingen.”

Brigitte Alfter er medlem af Foreningen for Undersøgende Journalistik og des tyske søsterforening Netzwerk Recherche, som sammen med andre har afgivet høringssvar om aktindsigts-reglerne.

Kampene om muslimernes sjæl

In Archive, Stories on July 25, 2007 at 1:36 pm

Kampene om muslimernes sjæl – Fighting about the souls of muslims

Det handler ikke om en kamp mellem kulturerne. Der foregår ganske vist en kamp, men den står mellem moderne og traditionelle muslimer både i vesten og den muslimske verden, siger Shada Islam i et interview i Dagbladet Information om tro, udvikling og ytrings-frihed. Og om livet som europæisk muslim.

Arla: We sell, where it is not forbidden

In Archive, Stories on July 25, 2007 at 10:43 am

We followed the export subsidies of Danish-Swedish dairy giant Arla and analysed, what changes in EU export subsidies (as discussed in 2005 in the WTO) would mean for Danish jobs and Danish farmers. Read the rest of this entry »