cross-border journalism

Archive for May, 2008|Monthly archive page

GMO potatoe can threaten fight against tuberculosis

In Archive, Stories on May 15, 2008 at 1:15 pm

Gén-kartoffel kan true kampen mod tuberkulose – Tuberkulose er stadig en udbredt sygdom, og den bliver resistent mod flere og flere antibiotika. Nu er der udbrudt strid i EU om en genmanipuleret kartoffel med et antibiotikaresistent gén, skal tillades eller ej. Artikel i Dagbladet Information. Read the rest of this entry »

Hård kritikaf EU-åbenhed

In Archive, Stories on May 4, 2008 at 9:12 am

Article in Danish daily Information quoting criticism against draft new EU transparency rules.

Hård kritikaf EU-åbenhed
‘Vi vil forbedre åbenheden’, siger EU-Kommissionen om et lovforslag, der skal give borgerne bedre oplysninger. Men det passer ikke, tværtimod er det en forringelse, siger en stribe eksperter og organisationer

BRUXELLES – En “opskrift på misbrug”. Så skarpt fordømmer borgerretsforkæmperen Tony Bunyan EU-Kommissionens lovforslag til en ny aktindsigtslov.

“De forbedringer, der er i forslaget, havde vi allerede fået fra EF-Domstolen, de andre ændringer er forringelser – for at sige det i store træk,” lyder vurderingen fra Oluf Jørgensen, professor i mediejura på Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

“Et skridt frem og to tilbage,” mener også European Citizen Action Service i Bruxelles.

EU-Kommissionen der-imod mener, at der er forbedringer på hele linjen.

“Vi forsøger at øge muligheden for almindelige mennesker, så det ikke kun er jurister og lobbyister, der bruger loven,” sagde Kommissionens talsmand Mark Gray i går.

Derfor skal loven reformeres og gøres mere klar og mere effektiv.

“Vort mål er at få mere åbenhed, mere adgang og mere kontakt og forståelse,” siger EU-Kommissionens næstforkvinde, Margot Wallström.

“Borgernes ret til at vide besked er altafgørende i ethvert demokratisk system. Adgang til dokumenter er et afgørende redskab for demokratiet, og nu vil vi forbedre det,” siger hun.

De gode intentioner holder ikke denne gang, mener Tony Bunyan fra britiske Statewatch.

“Kommissionens ændringer og høring tager ikke højde for mange af de grundlæggende spørgsmål, som civilsamfundet og Europa-Parlamentet stiller,” siger han. Særligt når det gælder borgernes ret til at vide, hvad der skal besluttes, inden det bliver besluttet. Det “ville aldrig blive accepteret på nationalt niveau”, mener Bunyan.

Kultursammenstød

Det værste er, mener Bunyan, at der bliver lukket gevaldigt ned for de ting, borgerne kan få adgang til. Simpelthen ved at ændre på, hvad der bliver betragtet som et dokument. Fremover skal kun de dokumenter være dokumenter, der er formelt registreret.

Her handler det om et kultursammenstød mellem nord- og sydeuropæiske traditioner i forvaltningen, har EU-Kommissionens ekspert på området, Marc Maes fra Generalsekretariatet, forklaret i et interview med Information sidste sommer. Mens de nordiske lande, Storbritannien og Irland traditionelt fører journallister over alle dokumenter i forvaltningen, er der i den sydeuropæiske forvaltningstradition kun relativt få dokumenter, der bliver journaliseret – det følger den mere hierarkiske tradition, hvor chefens godkendelse skal til, for at et stykke papir kan blive et formelt dokument.

“I for eksempel Tyskland, Frankrig og Italien eller i institutionerne har medarbejderne det slet ikke i tankerne, at de dokumenter, som de arbejder med, kunne offentliggøres for en videre kreds,” sagde Maes i interviewet sidste sommer.

Oluf Jørgensen er “betænkelig” over for den nye definition. Og så er han meget foruroliget over en ny undtagelse – nemlig alle dokumenter, der vedrører behandling af enkeltsager, når EU-institutioner forvalter.

“Det er en begrænsning, der vil noget,” siger han.

Naturbeskyttelse

Som noget nyt er det skrevet ind i lovforslaget, at der ikke skal være åbenhed, hvis der er fare for, at offentliggørelse vil kunne skade naturen, eksempelvis oplysninger om rugesteder for sjældne fugle. Det er ukendt i Danmark, men kendt i andre lande, siger Oluf Jørgensen.

Blandt åbningerne er især resultater fra to retssager ved EF-Domstolen. Fremover er det tilladt at nævne navne og titler på folk, der optræder i en professionel rolle, og enkelte EU-lande skal ikke kunne blokere offentliggørelse.

Der er i lovforslaget taget højde for den nye traktat, siger Marc Maes. Nu skal den danske regering og dens 26 kolleger træffe beslutning om loven, ligesom Europa-Parlamentet skal stemme om den.